Uvjeti Korištenja (IMPRESSUM)

Na ovoj stranici definirani su uvjeti korištenja web lokacije, zaštita autorskih prava i druge pravne napomene.

---

Autorska prava

Sadržaj i fotografije objavljeni na javnom webu tvrtke Gastro Dubrava d.o.o. (https://www.royal.hr) u vlasništvu su tvrtke Gastro Dubrava d.o.o. ili u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba koje su nam dale pristanak na objavljivanje tih materijala. Prilikom objave i korištenja materijala s javnog ROYAL.HR weba, treće osobe su dužne na mediju na kojemu koriste materijale navesti Gastro Dubrava d.o.o. (https://www.royal.hr) kao izvor.

Uporaba materijala

Uporaba materijala s javnog ROYAL.HR weba u komercijalne svrhe dozvoljena je samo uz pismeno odobrenje izdano od strane tvrtke Gastro Dubrava d.o.o. ili vlasnika materijala objavljenog na ROYAL.HR web stranicama.

Odgovornost

Gastro Dubrava d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaj na vanjskim web stranicama na koje vode poveznice s ROYAL.HR javnih web stranica. Gastro Dubrava d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu na računalu nastalu preuzimanjem dokumenata s ove web stranice ili s web stranica do kojih korisnici dođu putem poveznice s ROYAL.HR javnih web stranica.

Primjenljivo pravo

Sve informacije ili podaci, njihova uporaba kao i sve aktivnosti, tolerantnost ili neaktivnost povezane s ROYAL.HR web stranicama podliježu isključivo hrvatskom zakonu. Mjesto nadležnosti je Zagreb.

Opće napomene

Gastro Dubrava d.o.o. ima pravo u svakom trenutku izmijeniti sadržaj na stranicama javnog weba, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost, a posebno za sadržaj vanjskih stranica.

© 2011- Gastro Dubrava d.o.o. Sva prava zadržana.

Ponosno pokreće hrvatski web hosting CROWEB.HOST